Waldemar Haraburda Radca Prawny
Rybactwo i Morze-LOGO Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej-LOGO Agencja Modernizacji i MOdernizacji Rolnictwa - LOGO Europejski Fundusz Morski i Rybacki-LOGO

Waldemar Haraburda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda informuje, iż zawarł w dniu 17 maja 2018 r. umowę o dofinansowanie nr 00021-6523.2-SW10100 10/17/18 na realizację projektu pn. Przystań wędkarska „Trzy jeziora” w Kopanicy, gmina Nowinka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY).

Cel projektu: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez budowę budynku usługowego, gospodarczego oraz zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego wchodzącego w skład przystani wędkarskiej „Trzy jeziora” w miejscowości Kopanica oraz stworzenie jednego miejsca pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wartość projektu: 461.483,52 zł.

Pomoc finansowa: 151.748,00 zł. (w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – 128.985,00 zł.).

Strona Startowa